Eğitim & Organizasyon

Blog Image

Eğitim & Organizasyon

EĞİTİM

1- Araştırma eğitimleri:

Araştırma, kişinin yaşadığı toplumu ve çevreyi tanımak, karşılaşılan sorunlara
çözüm yolları bulmak ve yeni keşiflerde bulunmak için giriştiği çabadır. Bu
çaba bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının
kontrol edilmesi için harcanır. Bu esnada konuya ve sorunlara ilişkin veriler
toplanır, toplanan veriler analiz edilir ve bir sonuca ulaşılır. Bu eğitim size
araştırma teknikleri ile birlikte bilgi ve bakış açısı kazandırmaktadır.
 

2- Analiz eğitimleri:

Nitelikleri, nicelikleri, gerekleri, sorumlulukları ve çalışma koşullarının
bilimsel yöntemlerle incelenip bilginin toplandığı bir süreçtir.
Hedeflerle ilgili kapsamlı bilgi toplama süreci veya belirlenmiş bir
hedefi ayrıntılı inceleme ve tanıma süreci de denilebilir. TANDANS'ın bu bağlamda verdiği analiz eğitimleri aşağıdaki gibidir:

a) Örnekleme,cevapsızlık analizleri ve ağırlaklındırma
b) Kayıp değer analizleri
c) Tanımlayıcı analizler
d) Keşifsel analizler
e) Bilinirlik analizleri
f) Kalite kontrol analizleri
g) Deney düzenleme
h) Ağ analizleri
i) Sosyal medya analizleri
j) Uzgörü-tahminleme-zaman serileri
k) Ölçek geliştirme- yapısal eşitlik modeli
l) Haritalama-uygunluk analizi
m) Trend analizi
n) Karar destek analizi-karar ağaçları
o) Performans analizi
p) Belirtgen analizi
q) Düzenleyici etki analizi
r) Sosyal etki analizi
s) Durum analizi
t) Fizibilite analizi
u) Değer zinciri analizi
v) Girdi-çıktı analizleri
w) Endeks oluşturma

3- Yazılım eğitimleri:
a) QUPPO-veri toplama:
b) İstatistiksel yazılımlar: SPSS – Stata
c) Nitel analiz:

4- İRD eğitimleri:

a) Gösterge oluşturma:
b) İzleme araçlarının geliştirilmesi:
c) Raporlama araçlarının geliştirilmesi:
d) Değerlendirme: