İzleme & Değerlendirme

Blog Image

İzleme & Değerlendirme

SOSYAL İZLEME, RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME

İyi bir İzleme-Raporlama-Değerlendirme-Bilgi Sistemi kısaca belirli bir programın,
1) Girdileri dikkate alarak verimli bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını
2) Amaçlanan hedef gruplara ulaşıp ulaşmadığını
3) Amaçlanan hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını
çıktı, sonuç ve etki arasında net bir ayrım yapar.
Etkin, etkili ve yeterli kurgulanmış bir İRDB planı, sistemin önemli bir bileşenidir ve aşağıdaki
temel unsurları içerir:
- Uygun göstergelerle kurgulanmış mantıksal çerçeve,
- Temel veri ve hedefler,
- Veri toplama yöntem ve araçları,
- Ekip üyelerinin tanımlanmış rolleri ve sorumlulukları,
- Veri tanımlama, saklama ve sunum yönetimine yaklaşım,
- Kaynakların kullanımı,
- Kalite güvencesi düşüncesi.
TANDANS temelinde veri olan ve karma araştırma yöntemini baz alan tüm sistemlerin
tasarımı, kurulması, yönetimi ve raporlaması için gereken yetkinlik, beceri ve tecrübelere sahiptir