Türkiye'de Suriyeli Göçmenlerin Hasta Memnuniyeti Araştırması

Blog Image

Türkiye'de Suriyeli Göçmenlerin Hasta Memnuniyeti Araştırması

Faydalanıcı: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) & T.C. Sağlık Bakanlığı

TANDANS, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler arasında hasta memnuniyeti anketlerini düzenlemek için Dünya Sağlık Örgütü tarafından seçilmiştir. Çalışmanın temel amacı, mülteci sağlığı merkezlerinde sağlık hizmet kalitesinin farklı boyutları konusunda hastanın memnuniyetini ve bakış açılarını elde etmektir. Bu çerçevede çalışma, 18 yaşın üzerindeki Göçmen Sağlık Merkezlerine başvuran yetişkin Suriyeli hastaları hedef alacaktır.

 

Proje aktiviteleri

• TANDANS VBD anket yöntemini tasarladı.

• Türkiye'de 16 farklı ilde (Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa) Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde hasta memnuniyeti araştırması yapılmıştır.

• 4660 Suriyeli hastayla anket uygulandı.

• TANDANS VBD, bir final raporu ve anket bulgularının sunumunu hazırladı.