Projelerimiz

Blog Image

Türkiye'deki Mülteci ve Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinde Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi

Faydalanıcı: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) & T.C. Sağlık Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

Okul Dışı Kalmış Çocuklar

Faydalanıcı: UNICEF & T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

İzmir Bölgesi - Etki Analizi

Faydalanıcı: İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

Devamı...
Blog Image

Çakmaktepe Kompleks Madeni İkinci Kapasite Genişletmesi için Sosyal Etki Analizi

Faydalanıcı: Anagold Madencilik

Devamı...
Blog Image

Türkiye'deki Mülteciler İçin Acil Sosyal Güvenlik Ağı Yardımı (Üçüncü Taraf İzleme)

Faydalanıcı: IFRC

Devamı...
Blog Image

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Denizdeki Karma Göç Akımlarına Müdahale Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi

Faydalanıcı: The United Nations Migration Agency (IOM)

Devamı...
Blog Image

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP)

Faydalanıcı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

Yerinden Edilmiş Kişiler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Türk Bankaları Tarafından Finansal Hizmet Arzının Değerlendirilmesi

Faydalanıcı: Finanzgruppe Sparkassenstiftung für internationale Kooperation

Devamı...
Blog Image

Türkiye'de Suriyeli Göçmenlerin Hasta Memnuniyeti Araştırması

Faydalanıcı: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) & T.C. Sağlık Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

Afgan Mültecilerin ve Göçmenlerin Türkiye'de Hareket Halindeki Güvenlik Açıkları ve Korunması Sorunları Üzerine Çalışma

Faydalanıcı: Danimarka Mülteci Konseyi & Mixed Migration Centre Middle East

Devamı...
Blog Image

Türkiye'deki Erken, Zorla ve Çocuk Evlilikleri Üzerine Bilgi, Tutum ve Pratikler Çalışması

Faydalanıcı: UNICEF

Devamı...
Blog Image

TR82 Bölgesi Sosyal İhtiyaç Analizi

Faydalanıcı: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)

Devamı...
Blog Image

Engelli Çocukların Durum Analizi Çalışması

Faydalanıcı: UNICEF

Devamı...
Blog Image

Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yardımının (ŞEY) İzlenmesi

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

Maraş Biberi Kümesi Oluşturma Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

Çöpler Altın Madeni Sosyal Etki Araştırması

Faydalanıcı: Anagold Madencilik San. ve Tic. AŞ

Devamı...
Blog Image

Suriye Göçmenleri Üzerine İşgücü Piyasası Değerlendirmesi

Faydalanıcı: Norveç Mülteci Konseyi (NRC)

Devamı...
Blog Image

Politika Dizini Sigortası Aboneleri İle Yapılacak Etki Değerlendirmesi Anketi

Faydalanıcı: Euro Trends / DEVCO

Devamı...
Blog Image

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması (DESİP)

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Projesi IV Kurum ve Sanayi Politikası Hibe Programı "Bizim İçin Bir Oda Yap Biz Buradayız Projesi"

Faydalanıcı: İLGİDER OTİZM DERNEĞİ

Devamı...
Blog Image

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi için Teknik Destek

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi için Sosyal Etki Analizi (TANAP)

Faydalanıcı: Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Devamı...
Blog Image

Akıllı Hükümet- Ulusal Kayıt ve İstatistik Ofisi Teknik Yardım Danışma Projesi

Faydalanıcı: Moğolistan İstatistik ve Kayıt Ofisi

Devamı...
Blog Image

Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Yoluyla Kariyer Hizmetlerinin Sunulması İçin Teknik Yardım Projesi (Trakya Bölgesi)

Faydalanıcı: Ecorys Consulting / Trakya Kalkınma Ajansı

Devamı...
Blog Image

KOBİ'lerin ve Üniversitelerin Buluşma Noktası Projesi

Faydalanıcı: Ankara Kalkınma Ajansı

Devamı...
Blog Image

Sosyal İçerme Politikası Alanında Aile ve Sosyal Politikanın Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması

Faydalanıcı: ZEKA (Zafer Kalkınma Ajansı)

Devamı...
Blog Image

BİLGE-İŞ, İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi

Faydalanıcılar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / ODTÜ

Devamı...
Blog Image

Doğrudan Yabancı Sermayeli Yatırım İşletmeleri Araştırması

Faydalanıcı: Swiss Contact

Devamı...
Blog Image

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Adalet Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

İfade ve Basın Özgürlüğü Araştırması

Faydalanıcı: Avrupa Konseyi

Devamı...
Blog Image

Türk Yargı Sisteminde Arabuluculuk için Temel Araştırma ve Takip Araştırması

Faydalanıcı: Avrupa Konseyi

Devamı...
Blog Image

Türkiye’de Spor Endüstrisi ve Spor Katılım Profilinin Belirlenmesi

Faydalanıcı: Anadolu Üniversitesi

Devamı...
Blog Image

Öğrenciler AB’yi öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Millî Eğitim Bakanlığı

Devamı...
Blog Image

Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi’nin İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Faydalanıcı: Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi

Devamı...
Blog Image

İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi

Faydalanıcı: Karayipler Topluluğu Ekonomi ve İstihdam Bürosu

Devamı...
Blog Image

Karadağ Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Geliştirilmesi

Faydalanıcı: Karadağ İstatistik Ofisi

Devamı...