Türkiye'deki Erken, Zorla ve Çocuk Evlilikleri Üzerine Bilgi, Tutum ve Pratikler Çalışması

Blog Image

Türkiye'deki Erken, Zorla ve Çocuk Evlilikleri Üzerine Bilgi, Tutum ve Pratikler Çalışması

Faydalanıcı: UNICEF

TANDANS VBD, Eylül 2019'da Türkiye'de UNICEF tarafından ‘Türkiye’deki Erken, Zorla ve Çocuk Evlilikleri Üzerine Bilgi, Tutum ve Pratikler Çalışması’ için danışmanlık hizmeti sağlamak amacı ile tercih edildi.

Çalışmanın genel amacı çocuğun erken evliliğinin mümkün kılmalarına ilişkin kanıtlar oluşturmaktır. Zorla evlilik ve çocuk, erken yaşta ve zorla yaptırılan evliliklerle ilgili bilgi, tutum ve uygulamalara katkıda bulunan ve onları şekillendiren sosyal normlar üzerine çalışılacaktır. Çalışma Ekibi uzmanlar dahil 12 kişiden oluşmaktadır. Çalışma, Türkiye'nin yedi ilinde yapılan saha çalışmasından, odak grup tartışmaları ve görüşmeler yoluyla elde edilen nitel verilere dayanmaktadır. Bu projenin saha çalışmaları şu anda uzaktan görüşmeler ile devam etmektedir.