Türkiye'deki Mülteci ve Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinde Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi

Blog Image

Türkiye'deki Mülteci ve Göçmenlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinde Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi

Faydalanıcı: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) & T.C. Sağlık Bakanlığı

Bu çalışma, Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin ilaç kullanım tutum ve davranışlarını iyileştirmek için neyin gerekli olduğunu anlamak için yapılmaktadır.

Temel amaç; Türkiye'deki mülteciler ve göçmenler arasında akılcı ilaç kullanımı konusunda karma yöntem araştırma tekniklerini kullanarak bağımsız bir çalışma yürütmektir.

Anket sonuçları DSÖ tarafından Sağlık Bakanlığı, SIHHAT projesi, bağışçılar ve kuruluşun Türkiye'deki rolü hakkında öğrenilen dersleri paylaşmak ve paylaşmak için

kullanılacaktır. Ayrıca, mültecilerin kaliteli sağlık hizmetlerine erişiminin en iyi şekilde nasıl sağlanacağına ilişkin Türkiye ve DSÖ'nün karşılıklı öğrenmesine katkıda bulunmak için devam eden mülteci sağlık hizmetleri faaliyetlerinden ve / veya reformlardan elde edilen sonuçları iletmek ve deneyimleri / dersleri paylaşmak için de kullanılacaktır.

  • Proje kapsamında yapılacak faaliyetler;
  • Nicel ve Nitel Araştırma.
  • Veri Temizleme, Kodlama ve Analiz
  • Raporlama