Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP)

Blog Image

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP)

Faydalanıcı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Projenin Genel Amacı: Eğitimin geliştirilmesi.

Çalışmanın Amacı: Özel ihtiyacı olan çocukların topluma katılımını özel eğitimin kalitesini ve etkinliğini yükselterek daha etkili bir şekilde artırmak.eliştirilen politikaların illerde uygulanıp uygulanmadığı, RAM’ların kapasiteleri ve isteklerini ortaya çıkartmaya çalışacağız. Gönderme öncesi süreç, eğitsel değerlendirme, yerleştirme süreci ve bu süreçlerde kullanılan ölçüm araçlarının değerlendirmesi ve iyileştirilmesi gereken alanların tespiti de yazacağımız raporda yer alacak.