Okul Dışı Kalmış Çocuklar

Blog Image

Okul Dışı Kalmış Çocuklar

Faydalanıcı: UNICEF & T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Bu çalışmanın katma değeri, okul dışı kalmış çocukların Türkiye'deki durumuna ilişkin mevcut bilgileri, özellikle okul dışı kalmış çocuklar hakkında toplanan güncellenmiş nicel ve yeni nitel veriler aracılığıyla sistematik bir şekilde yapılandırmak ve sunmaktır. Ayrıca bu çalışma; politika analizi ve önerilerle sonuçlanacaktır.

Çalışmanın bulguları; UNICEF tarafından, Türkiye'deki tüm çocukların eğitim haklarına erişimini sağlamak için kanıta dayalı eğitim politika yapımında, program tasarımında ve uygulamasında Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) desteklemek için kullanılacaktır.

Bu bağlamda, çalışmanın sonuçları MEB ve UNICEF'in yanı sıra ilgili bakanlıklar ve bunların ilgili birimleri, birimleri ve il düzeyindeki temsilcilerine, Türk Kızılayı'ndaki eğitimciler, plancılar, sivil toplumkuruluşları (STK'lar)/devlet kuruluşları, hem ulusal hem de uluslararası kalkınma ortakları ve bağışçı topluluk için faydalı olacaktır.