Türkiye'deki Mülteciler İçin Acil Sosyal Güvenlik Ağı Yardımı (Üçüncü Taraf İzleme)

Blog Image

Türkiye'deki Mülteciler İçin Acil Sosyal Güvenlik Ağı Yardımı (Üçüncü Taraf İzleme)

Faydalanıcı: IFRC

Danışmanlığın amacı, ESSN uygulamasına ilişkin nitel araştırmalar için izleme aracı geliştirmektir. Üçüncü taraf izleme, faaliyetin ilerlemesini etkili ve verimli bir şekilde izlemeyi sağlar.

Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler:

Yararlanıcılar ve yararlanmayanlar (erkekler ve kadınlar) ile odak grup tartışmaları oluşturmak Önemli bilgi kaynakları ile derinlemesine görüşmeler yapmak ESSN III programının uygulanmasının etkililiğini, etkililiğini ve hesap verebilirliğini izlemek.

Projenin Amacı:

Programın operasyonel sürecini ve etkisini izlemek için ESSN III'ün hanehalkı refahını ve hanehalkı refahı üzerindeki etkisini iyileştirme derecesini izlemek, izleme analizi hakkında IFRC'ye düzenli geri bildirim sağlamak ve SUY III'ün uygulanmasından çıkarılan dersleri belgelemektir.