Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Denizdeki Karma Göç Akımlarına Müdahale Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi

Blog Image

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Denizdeki Karma Göç Akımlarına Müdahale Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi

Faydalanıcı: The United Nations Migration Agency (IOM)

Tandans Veri Bilim Danışmanlığı, IOM tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na eğitimler vermek üzeregörevlendirilmiştir. 

Eğitimler, Türk Sahil Güvenliği personelinin sahadaki riskleri değerlendirme, raporlama ve haritalama becerilerini geliştirerek, Türk Sahil Güvenliği'nin bir veri analizi sistemi geliştirmeye yönelik devam eden çabalarına katkıda bulunacaktır.

Eğitimler;

Mevcut durumun daha kapsamlı analizinde eldeki verilerin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak, Türk Sahil Güvenliği personelinin eldeki verilerden görselleştirmeler oluşturmada araçlarının artırılmasını ve bilgi aktarımlarının kolaylaştırılmasını sağlamak, Düzensiz göç istatistiklerine dayalı olarak üretilen raporların kalitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla Tandans VBD tarafından düzenlenecektir.