Çakmaktepe Kompleks Madeni İkinci Kapasite Genişletmesi için Sosyal Etki Analizi

Blog Image

Çakmaktepe Kompleks Madeni İkinci Kapasite Genişletmesi için Sosyal Etki Analizi

Faydalanıcı: Anagold Madencilik

Erzincan, İliç’in 225 metre güney doğusunda yer alan Ardıçlı Tepesi’nde yeni rezerv bölgelerinden cevher çıkartmak amacıyla Anagold, Çakmaktepe kompleksini genişletmeyi planlamaktadır ve bu yeni proje Çakmaktepe Kapasite Artışı Projesi olarak adlandırılmaktadır.

Çakmaktepe Kapasite Artışı Projesi kapsamında yönetmeliğe uygun bir şekilde, projenin çevreye olan etkilerinin incelenmesi ve hafifletilmesi amacıyla çevresel etki değerlendirmesi çalışması hali hazırda yürütülmüştür. Anagold şu anda uluslararası standartlara bağlı kalarak, yöre halkının gündelik hayatına, sağlığına ve maddi durumuna olan potansiyel bütün olumlu ve olumsuz etkilerin tespit edileceği, değerlendirileceği ve uygun tedbir yöntemlerinin geliştirileceği bir Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) yürütmeyi amaçlamaktadır.

SED, proje bölgesindeki yerel halkın sosyal şartlarını anlamaya yönelik bir araştırmayı içermektedir.

Bu araştırma, Tandans Veri Bilim Danışmanlık (yerli bir sosyal danışmanlık şirketi) ile SRK Danışmanlık (uluslararası bir danışmanlık şirketi) işbirliği ile köylerdeki hane halkı ile yapılacak olan görüşmeler aracılığıyla yürütülecektir.