Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yardımının (ŞEY) İzlenmesi

Blog Image

Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yardımının (ŞEY) İzlenmesi

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ana Yüklenici: TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Suriyeli Koruma Altındaki çocuklara verilen  Şartlı Eğitim Desteği’ni izlemek için UNICEF tarafından seçilmiştir.

Proje çerçevesinde, Şartlı Eğitim Desteğinin koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitimlerine devam etmedeki etkisini izlemeyi ve değerlendirmeyi öngörmektedir. Proje 18 ay boyunca sürdürülecek olan çeşitli araştırma faaliyetlerini içermektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

  • 3 aşamada 5000’e yakın  hanehalkı ziyaret edilerek anket formu doldurulacaktır,
  • 2 aşamada Suriyeli, ailelerle 72 Odak Grup Toplantısı ve 72 Derinlemesine görüşme gerçekleştirilecektir,
  • Eğilim ve etki analizleri yapılacaktır.
  • 3 adet rapor yazılacaktır.