Maraş Biberi Kümesi Oluşturma Teknik Destek Projesi

Blog Image

Maraş Biberi Kümesi Oluşturma Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ana Yüklenici: İKADA Danışmanlık

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, İKADA Danışmanlık’ın yürütmüş olduğu, Maraş Biber Kümesinin Oluşumu Teknik Destek Projesi için "tüketici hareketi ve marka algısı" araştırmasında alt yüklenici olmuştur. (Europeaid / 134.212 / H / SER / TR).

Proje, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Maraş biberi için güçlü bir marka olmayı, Maraş biber üretiminin kalitesini ve miktarını artırmayı ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyerek finanse edilmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

  • 2504 çevrimiçi (on-line) anket.
  • Restoran şefleri veya restoran yöneticileri ile 205, aktarlar ile 161 yüz yüze anket.
  • 19 ilde 161 derinlemesine görüşme.