Çöpler Altın Madeni Sosyal Etki Araştırması

Blog Image

Çöpler Altın Madeni Sosyal Etki Araştırması

Faydalanıcı: Anagold Madencilik San. ve Tic. AŞ

Erzincan/İliç Çöpler altın madeni alanında Hanehalkı Araştırması maden alanı ve çevresindeki yerleşimlerde daha önce yapılan hanehalkı araştırmalarıyla karşılaştırma yaparak, maden işletmesinin sosyal ve iktisadî etkisini anlamaya yönelik olarak yapılmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

• Maden etki alanında toplam 208 hane ile yüz yüze hanehalkı anketi,

• Köy muhtarları ve kanaat önderleriyle 22 adet derinlemesine görüşme,

• Kadınlar ve gençlerle birer adet odak grup toplantısı.