Suriye Göçmenleri Üzerine İşgücü Piyasası Değerlendirmesi

Blog Image

Suriye Göçmenleri Üzerine İşgücü Piyasası Değerlendirmesi

Faydalanıcı: Norveç Mülteci Konseyi (NRC)

Türkiye’deki Suriyeli geçici korunma statüsündeki kişilerin İşgücü piyasası değerlendirmesinin asıl amacı, söz konusu kitlenin işgücü piyasasuındaki rekabet şansını değerlendirmek ve iş piyasasındaki rekabet olanaklarını arttırmaya yönelik olarak projelerin oluşturulmasında kullanuılabilecek veri ve içgörü sağlamaktır.

Bu doğrultuda özellikle iş piyasasına uyum için mesleki bilgi ve becerileri odağa alan çalışma, NRC tarafından uygulanması düşünülen eğitimlerin uygun alanlarını belirlemeyi de amaçlamıştır.

Bu amaçlarla, hedef grubun becerilerini, hedef bölgelerdeki ana değer zincirlerini ve farklı kategorilerin (Suriyeli erkekler ve kadınlar, diğer mülteciler ve savunmasız ev sahibi topluluklar) geçim kaynaklarını iyileştirmek için gerekli olan faaliyet türlerini belirlemek önemlidir. Değerlendirme gerçekleştirirken, çalışma boyunca cinsiyet ve koruma analizleri uygulanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

• Ankara ve Gaziantep’te 90’ar geçici koruma altındaki Suriyeliyle anket,

• Ankara ve Gaziantep’te geçici koruma altındaki Suriyeli ile toplam 8 odak grup toplantısı,

• Ankara ve Gaziantep’te Türk ve Suriyeli 18 işinsanı ile derinlemesine görüşme.