Politika Dizini Sigortası Aboneleri İle Yapılacak Etki Değerlendirmesi Anketi

Blog Image

Politika Dizini Sigortası Aboneleri İle Yapılacak Etki Değerlendirmesi Anketi

Faydalanıcı: Euro Trends / DEVCO

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, Euro Trends International (ETI)’nin yürütmüş olduğu Kenya ve Senegal'deki Politika Dizini Sigortası Aboneleri ile yapılan "Etki Değerlendirmesi Anketi" için alt yüklenici olmuştur.

Görevin genel amacı, Kenya ve Senegal'de niceliksel bir anket hazırlamak ve uygulamak ve verilerin analizciler tarafından kullanılmaya hazır elektronik veri setleri halinde bulunmasını sağlamaktır. Değerlendirme ekibi tarafından geliştirilecek ankete dayanarak toplanan veriler, sigortaya erişimin hedef kitlelerin geçim koşulları (ve hasar görebilirlik) üzerindeki etkileri hakkında bilgi sağlamış ve kapsamını açıklamıştır. Özel hedefler şunları içermiştir:

• Araştırma metodolojisi tasarlamak,

• Her iki ülkede veri tabanının hazırlanması da dahil olmak üzere anket etkinliklerinin yönetimi,

• Veri işleme ve analiz,

• İstatistiksel tabloların hazırlanması ve rapor.