Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması (DESİP)

Blog Image

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması (DESİP)

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ana Yüklenici: NIRAS Polska

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, faydalanıcıya, engelliler, eski hükümlüler ve çalışan çocuklar olmak üzere üç dezavantajlı grubun durumunu analiz etmek ve faydalanıcı için bir yol haritası oluşturmak için "İşgücü Eğilim Anketi" hazırlamaları ve uygulamaları için destek sağlamıştır. Anket, haritalama faaliyetlerinin çıktılarını kullanarak yürütülmüştür.

Anket çalışmaları; İstanbul, Edirne, Denizli, İzmir, Bursa, Ankara, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Zonguldak, Trabzon, Ordu, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa Van olmak üzere 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Her bir il için haritalama sonuçlarına göre 2000'den fazla hanehalkı, 1000 eski hükümlü ve 1000 engelli ile görüşülmüştür. Ayrıca, işverenlerle engellilerin ve eski hükümlülerin işgücü piyasasına katılım ve piyasada kalma sorunları hakkında 6 odak grup tartışması yapılmıştır. Nicel veriler SPSS nitel veriler ise MaxQDA ile analiz edilmiştir. Hedefte olan üç dezavantajlı grup için harmanlanmış rapor hazırlanmıştır.