AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Projesi IV Kurum ve Sanayi Politikası Hibe Programı "Bizim İçin Bir Oda Yap Biz Buradayız Projesi"

Blog Image

AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Projesi IV Kurum ve Sanayi Politikası Hibe Programı "Bizim İçin Bir Oda Yap Biz Buradayız Projesi"

Faydalanıcı: İLGİDER OTİZM DERNEĞİ

Görevin temel amacı, projenin performansını, hizmet yüklenicisi tarafından projenin uygunluğu, etkililiği, verimliliği ve sürdürülebilirliği kriterleri ile izlemek ve değerlendirmektir. Değerlendirme öncelikle nitel ve nicel analiz ile karma yöntem araştırma yaklaşımı üzerine kurulmuştur. Aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir:

• İlgili dokümantasyonun masa başında gözden geçirilmesi,

• Projenin uygulama aşamasında geliştirilen yöntem ve akış şemalarının çıkarılması,

• PDD ve Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili ilgili ulusal mevzuat ve politikalar ve iyi uygulamaların gerçekleştirilmesi,

•Risklerin analizi ve hafifletici tedbirlerin tanımlanması,

• İş planı detaylandırma programının, ekip üyesinin rol ve sorumluluklarının ve lojistik analizleri,

• Nihai raporun ana hatlarının çıkarılması,

• İzleme ve değerlendirme için harmanlanmış nihai raporun hazırlanması.