Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi için Teknik Destek

Blog Image

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi için Teknik Destek

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ana yüklenici: WyG Türkiye

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve WYG Türkiye ile birlikte Aralık 2016’dan itibaren yürütülen proje kapsamında TANDANS iki durum analizi (Ex-ante ve ex-post analizleri) uygulamış ve çıkan sonuçları raporlamıştır. Bu analizlerle, yerel düzeyde belirli yaş ve toplumsal cinsiyet gruplarını da eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik servisleri bağlamında hesaba katarak hedef grubun zorluklarını ve ihtiyaçlarını, kalite düzeyini ve muhtemel kalite geliştirmelerini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma, bu servislerin dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalarındaki koordinasyon ve işbirliği problemlerini belirlemeyi de içermektedir. TANDANS çalışanları Türkiye’nin 14 ilinde (Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ) 1.144 hane ile sosyo-ekonomik araştırma yürütmüştür.