Siirt Fıstık İşleme Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi

Blog Image

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ana yüklenici: IKADA Danışmanlık

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, İKADA Danışmanlık tarafından, "Siirt Fıstık İşleme Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi" (EuropeAid/132237/IH/SER/TR) kapsamında dünya çapında bir araştırma faaliyeti yürütmüştür. Bu çalışma, Siirt fıstığının pazarlama potansiyelini artırmayı amaçlamaktadır. Çalışma, 3 kıtayı, 14 ülkeyi (Hollanda, Belçika, Yunanistan, İtalya, Almanya, ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan, İran vb.) kapsamaktadır. TANDANS, pazar araştırması ve marka haritalama senaryolarının yanı sıra haritalama için gelişmiş veri analiz yöntemleri tasarlamaktan sorumlu olmuştur.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

  • 66’sı Türkiye’de, 94’ü yurtdışında satıcı, aracı, üretici ve işleyiciler ve sektmör uzmanları ile toplanm 160 derinlemesine görüşme,
  • 28’i Türkiye’de, 12’si yurtdışında toplam 40 mağaza yöneticisi ile satış noktası uygulaması (spot-check),
  • 13 şehirde 22 satış noktasında gizli müşteri uygulaması,
  • 13 şehirde 126 tüketici ile yüz yüze müşteri görüşmesi,
  • 71 ilde 2454 fıstık tüketicisiyle, yurt dışında 14 hedeflenen pazarda 329, 40 diğer ülkede de 220 çevrim içi anket.