Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi için Sosyal Etki Analizi (TANAP)

Blog Image

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi için Sosyal Etki Analizi (TANAP)

Faydalanıcı: Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Ana Yüklenici: SRM Danışmanlık

Güney Gaz Koridorunun bir parçası olacak olan TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi), Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve  

Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) vasıtasıyla Azerbaycan'daki Şah Deniz gaz sahasını Avrupa'ya bağlamayı hedefliyor.

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, SRM Danışmanlık tarafından projenin yüzey tesislerinden etkilenen insanlar için sosyal etki değerlendirmesi ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırmaların yürütülmesi alt sözleşmesine taraf olmuştur. "Hanehalkı Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi TANAP AGI'nin (Zemin Üzerinde Kurulumlar) Arazi Kullanımı için Arazi Araştırması", arazilerinin AGI'lere sahip olduğu yerliler hakkında veri toplamayı amaçlamıştır.

Proje kapsamında 8 ilde gerçekleştirilen faaliyetler:

  • Projeden etkilenen arazi sahipleriyle 181 tablet donanımlı yüz yüze anket,
  • Kadınlar ve gençlerle 25 Odak grup toplantısı,
  • 17 muhtar görüşmesi.