Akıllı Hükümet- Ulusal Kayıt ve İstatistik Ofisi Teknik Yardım Danışma Projesi

Blog Image

Akıllı Hükümet- Ulusal Kayıt ve İstatistik Ofisi Teknik Yardım Danışma Projesi

Faydalanıcı: Moğolistan İstatistik ve Kayıt Ofisi

Dünya Bankası Projesi "Akıllı Hükümet - Ulusal Kayıt ve İstatistik Ofisi Teknik Yardım Danışma Projesi", Dünya Bankası tarafından finanse edilmektedir. Yararlanıcı, Moğolistan Kayıt ve İstatistik Ofisi'dir. Uzman görevlendirmenin temel amacı, GSBPM'ye göre istatistiksel iş süreçlerinin mevcut durumunun teşhisini yapmak ve Moğolistan SBGP ve işletme sistemi için strateji / yol haritası geliştirmektir. Moğol İstatistik Ofisi'nin üretim ve yayma veritabanlarını oluşturmak için genel bir SDMX yaklaşımı uygulanacaktır. İstatistiksel iş süreçleri doğrudan veri depolama ve analizi ile birlikte büyük veri analizi stratejileri ile mümkün olduğunca ilişkilidir.