Sosyal İçerme Politikası Alanında Aile ve Sosyal Politikanın Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

Blog Image

Sosyal İçerme Politikası Alanında Aile ve Sosyal Politikanın Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ana Yüklenici: FGB

"Sosyal İçerme Politikası Alanında Aile ve Sosyal Politika Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması" IPA Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

Projenin temel amacı, AB standartları ve uluslararası yaklaşımları göz önüne alarak, sosyal politika alanındaki orta ve uzun vadeli göstergeleri ve ölçüm yöntemlerini belirlemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na destek sağlamaktır. TANDANS, sosyal politika için orta ve uzun vadeli göstergelerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek için Maliye Bakanlığı'nı destekledi. Bu bağlamda TANDANS aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir:

• Çeşitli hedef gruplara (kadınlar, çocuklar, yoksullar, yaşlılar, özürlüler) yönelik sosyal politika göstergelerinin GAP analizine yönelik bir metodoloji geliştirilmesi,

• Gelişmiş metodolojiye dayalı Gap analizinin yapılması;

• TAT ve MOFSP ile tüm faaliyetleri, önerileri ve çıktıları koordine etmek;

• Küçük uzman toplantıları ve görev güçlerinin atölye çalışmaları ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi;

• Her bir hedef gruba ve ölçüm yöntemlerine göre göstergelerin endeksini içerecek Görev Kuvvetleri çalıştaylarına ilişkin raporlar geliştirmek üzere genç uzmanları yönlendirmek ve izlemek;

• Farklı hedef gruplara (kadınlar, yoksullar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler) yönelik sosyal politika göstergeleri endeksi ile ilgili konsolide bir rapor hazırlamıştır.