Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Yoluyla Kariyer Hizmetlerinin Sunulması İçin Teknik Yardım Projesi (Trakya Bölgesi)

Blog Image

Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Yoluyla Kariyer Hizmetlerinin Sunulması İçin Teknik Yardım Projesi (Trakya Bölgesi)

Faydalanıcı: Ecorys Consulting / Trakya Kalkınma Ajansı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, gençlerin eğitimden istihdama geçişini desteklemek için Türkiye TR21 (Trakya) bölgesindeki kilit paydaşlar arasında ortaklıklar kurmayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Görevin amacı, seçilen paydaşların eğitim, istihdam ve kariyer ilerlemesiyle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini nitel veri toplama konusunda istişarede bulunma süreci boyunca belirlemektir. Bunlar arasında TR21 bölgesindeki ikincil veriler, odak grup tartışmaları ve paydaş görüşmeleri de bulunmaktadır.

TANDANS aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmiştir:

• 1024 işyeri sahibi, 1208 yüksekokul öğrencisi, 352 mezun, 1194 lise öğrencisi, 1253 geç işsiz, 1304 çalışan, 925 öğrenci, 276 öğretmen/akademisyen ve okul yöneticisi ile yapılmış olan anket sonuçlarını değerlendirmek,

• Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de mezun ve öğrencilerle 19 odak grup toplantısı,

• Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de sürekli eğitim merkezleri, İŞKUR şubeleri, ticaret ve sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri temsilcileriyle 12 derinlemesine görüşme,

• Hedef Grup İhtiyaç Analizi ve İşgücü Analizi raporlarını hazırlamak ve sunmak.