BİLGE-İŞ, İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi

Blog Image

BİLGE-İŞ, İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi

Faydalanıcılar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / ODTÜ

Ana yüklenici: Project Group 

BİLGE-İŞ projesi AB tarafından finanse edilmiştir. TANDANS Araştırma Ekibi, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak belirli sektörlerde eğitim taleplerinin tespiti için çalışanlar ve işverenlerle tamamlayıcı bir araştırma yapmıştır. Araştırma Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep’te şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

  • 585 işyeri temsilcisi, 1030 çalışan ile yüz yüze anket,
  • 20 işyeri ile derinlemesine görüşme,
  • GZFT (SWOT) çerçevesinde 4 odak grup toplantısı.