TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması

Blog Image

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması

Faydalanıcı: ZEKA (Zafer Kalkınma Ajansı)

Ana yüklenici: WyG Türkiye

Proje kapsamında TANDANS, KOBİ’ler ve alakalı oldukları idari birimler üzerine dört TR33 bölgesinde nitel ve nicel araştırmalar yürütmüştür. Öncelikle bölgede orta ve uzun vadede ortaya çıkan sektörler belirlenerek bu sektörlerin kalkınma eğilimleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları bölgesel otoritelere ve KOBİ’lere gelecekteki işgücü ihtiyacı öngörüsünde yardımcı olmasına ve işgücü planlamasında karar mercilerine destek olmasına katkı sağlamıştır.

Bunun için TANDANS ilki KOBİ’lerin işveren ve çalışanlarını kapsayan, ikincisi ise devlet makamlarındaki görevlilere ve projeyle doğrudan alakalı kurumlara odaklanan iki adet araştırma yürütmüştür.