Türkiye’de Spor Endüstrisi ve Spor Katılım Profilinin Belirlenmesi

Blog Image

Türkiye’de Spor Endüstrisi ve Spor Katılım Profilinin Belirlenmesi

Faydalanıcı: Anadolu Üniversitesi

Bu araştırmanın temel amacı spor endüstrisinin Türkiye ekonomisindeki yerini belirlemektir. Türkiye'de spora katılım ile ilgili hane halkı harcamaları 43 ilde 1324 hane halkından toplanmıştır. Hanelere erişmek için iki tür veri toplama yöntemi uygulanmıştır. Birinci yöntem; internet kullanıcılarına yönelik yapılan hanehalkı paneli ile elektronik araştırmadır. İkinci yöntem; internet kullanıcısı olmayan hanehalkına yapılan yüz yüze görüşmelerdir.