Doğrudan Yabancı Sermayeli Yatırım İşletmeleri Araştırması

Blog Image

Doğrudan Yabancı Sermayeli Yatırım İşletmeleri Araştırması

Faydalanıcı: Swiss Contact

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, Arnavutluk'ta, Kosova'da ve Makedonya'da doğrudan yabancı yatırıma dayalı girişimcileri hedef alan bir anketin hazırlanması, tasarlanması, uygulanması, analizi ve değerlendirilmesinde yer aldı. Anket, bu şirketlerin üst yönetimleri için uygulanmış olup, iş kolaylığı konusunda görüşlerini, bu ülkelerdeki DYY'ler ve insan kaynakları tesisleri destek-hükümleri hakkındaki görüşlerini almayı amaçlamaktadır.