Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi

Blog Image

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Adalet Bakanlığı

Ana yüklenici: The Project Group

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı bu projede, Türkiye’de cezaevlerinde bulunan 20 bin tutuklu üzerinde motivasyon, risk ve profil değerlendirmesi araçlarının uygulanması üzerine internet üzerinden nicel bir araştırma yürütmüştür. TANDANS bu projede; araştırmayı, kabul edilen metodoloji üzerine kurgulayarak, örnekleme stratejisini ve örneklemi belirlemiş, öncesinde 1000 tutuklu ile görüşerek soru formunun test edildiği pilot araştırmayı gerçekleştirmiş, kullanılan araştırma yöntem ve araçlarının geçerli ve güvenilir olduğunu sonuçları analiz ederek tespit etmiştir. Cezaevlerinde tutuklulara, Cezaevi ve İnfaz Kurumu çalışanları tarafından uygulanacak tam kapsamlı araştırmayı tasarlamış ve örneklemeyi belirlemiştir. Kapsamlı anket 20000 hükümlü ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Toplanan verinin analizi istatistiksel yazılımlar kullanılarak yapılmıştır.