İfade ve Basın Özgürlüğü Araştırması

Blog Image

İfade ve Basın Özgürlüğü Araştırması

Faydalanıcı: Avrupa Konseyi

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, Avrupa Konseyi ile İfade ve Basın Özgürlüğü Araştırması için doğrudan sözleşme yapmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, mevcut durumla proje bitiminden önceki durumun karşılaştırılması ve nihai ilerlemenin değerlendirilmesidir. Hâkimlerin ve davacıların İfade ve Basın Özgürlüğü konusundaki algılarını değerlendirmek üzere iki anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Temel veriler toplanmış ve analiz edilmiştir Ardından bir de izleme araştırması yapılmış ve sonuçlar başlangıçta elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. İki rapor hazırlanmış ve sunulmuştur.