Türk Yargı Sisteminde Arabuluculuk için Temel Araştırma ve Takip Araştırması

Blog Image

Türk Yargı Sisteminde Arabuluculuk için Temel Araştırma ve Takip Araştırması

Faydalanıcı: Avrupa Konseyi

Projenin ana faydalanıcısı Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’dır. Proje kapsamında; Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun uygulamalarının etkin şekilde uygulanmasına imkân tanıyacak şekilde yasal çerçevenin güçlendirilmesi, arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi için pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) ilkeleriyle uyumlu arabuluculuk eğitim programlarının ve eğitim kapasitesinin geliştirilerek yetkili kurumlarda kullanılması ve ülke çapında yaygınlaştırılmasının sağlanması, özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve arabuluculuğun kullanımı, faydaları ve hukuki etkilerinin genel olarak kamuoyu, yargı, hukukçular ve adalet sisteminin kullanıcıları tarafından bilinmesi olmak üzere dört temel hedefi bulunmaktadır. TANDANS, proje paydaşlarından yüz yüze görüşmeler ve internet üzerinden yapılan anketlerle temel veri toplamış, analiz etmiş ve raporlamıştır. On beş ay sonra ikinci aşama (izleme araştırması) yapılmış ve analiz edilmiştir. Temel araştırma ve izleme araştırması ile iki araştırma arasındaki süre içindeki gelişmeler analiz edilmiş, proje faaliyetlerinin etkisi izlenmiş ve değerlendirilmiştir.