Öğrenciler AB’yi öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Destek Projesi

Blog Image

Öğrenciler AB’yi öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Millî Eğitim Bakanlığı

Ana yüklenici: EPTISA Danışmanlık

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, EPTISA Danışmanlık tarafından yürütülen proje referans numarası EUROPEAID / 133712 / IH / SER / TR olan "Öğrenciler AB’yi öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Yardım" projesine ait iki adet anket çalışmasını yürütmüş ve sonuçlarını temel ve izleme araştırmaları ile değerlendirmiştir. Proje kapsamında ortaöğretim ve lise seviyelerindeki öğrencilerin AB hakkındaki farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı aşağıda yer alan görevleri yerine getirdi:

• Hem başlangıç hem de nihai araştırması metodolojilerini tasarlamak,

• Taslak, test edilmiş ve düzeltilmiş anketlerin tasarlanması ve düzenlenmesi,

• EPTISA ve MEB ile yakın iş birliği içinde yönetilen anket faaliyetlerinin koordine edilmesi,

• Verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi,

• Başlangıç ve takip için iki rapor ile bir de kapsamlı karşılaştırma raporu hazırlanmış ve sunulmuştur.