Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi’nin İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Blog Image

Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi’nin İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Faydalanıcı: Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi

Finansör: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Proje, analitik becerileri, prosedürleri (toplama, aktarım, giriş, düzenleme) ve sunumu (veri ve eşlik eden metadata) iyileştirerek İktisadi İstatistik Bölümü (ESD) ve Sosyal İstatistik Bölümü (SSD) ile ilgili idari veri sistemini / ikincil istatistiklerini güçlendirmeyi amaçlamıştır.

Bu, verilen şartlar altında Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi için geliştirilecek kalite standartlarına uygun istatistiklere neden olması gerekmektedir.

Proje, eğitimlerin, bakanlıklardaki görevlilerin de katılacağı şekilde verilmesi ve böylelikle istatistiksel okuryazarlıklarını, analitik becerilerini ve Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi’ne güvenilir veri sağlama kapasitesini benzetmeyi çözüm olarak sunmaktadır.

TANDANS, Afganistan'ın STK'larına Demografik ve Sosyal İstatistik konularında danışmanlık hizmeti verdi. TANDANS ayrıca Afganistan'da Cinsiyete Dayalı Karar Verme Araştırması için istatistiksel raporlar hazırlamıştır.

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, Afganistan Merkezi İstatistik Ofisi’ne demografik ve sosyal istatistikler konusunda danışmanlık vermiştir. Bunun yanında cinsiyet dayalı karar verme araştırması için bir istatistiksel rapor hazırlamıştır.