İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi

Blog Image

İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi

Faydalanıcı: Karayipler Topluluğu Ekonomi ve İstihdam Bürosu

Ana yüklenici: AAM Consulting

TANDANS Danışmanlık, AAM Danışmanlık tarafından bu projenin alt yüklenicisi olarak görev almıştır. Bu danışmanlık projesinin amacı Karayipler Topluluğu ve üye devletlerine (Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Saint Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Suriname ve Trinidad) iş gücü göçü ve CSME Entegre İşgücü Piyasasının Üye Ülkeler tarafından daha iyi yönetilmesinin nihai sonucu ile CSME içinde serbest dolaşım üzerine veri yönetimi için bir işletim çerçevesi, CARICOM'un daha iyi yönetimi, Sekreterlik etkileri ve CARICOM Sosyal Güvenlik Sisteminin Gözden Geçirilmiş Anlaşma uyarınca CSME içinde geliştirilmesidir. TANDANS aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir:

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı, AAM Danışmanlık tarafından yürütülen bu projede alt yüklenici olarak görev almıştır.

Bu danışmanlık projesinin amacı Karayip Topluluğu ve üye devletlerine (Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Saint Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Suriname ve Trinidad) CARICOM sekreteryası tarafından serbest dolaşımın etkileri ve CARICOM Sosyal güvenlik sisteminin CSME bünyesinde revize edilen anlaşma uyarınca geliştirilmesi, emek göçü ve üye devletler tarafından CSME entegre işgücü piyasasının daha iyi yönetiminin nihai sonucu ile CSME bünyesindeki serbest dolaşım üzerine veri yönetimi için bir işletim çerçevesi sağlamaktır.

TANDANS Veri Bilim Danışmanlığı danışmanlık süresince aşağıdaki çalışmaları yürütmüştür:

• Bir değerlendirme anketi için tasarım, uygulama ve analizlerin gerçekleştirilmesi,

• CARICOM Üye devletlerine veri ulaşılabilirliği ve istatistiksel değerlendirme misyonlarının oluşturulması,

• İşgücü İstatistikleri üzerine bir değerlendirme raporunun hazırlanması,

• İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminde (LMIS) kullanılacak göstergeler için teklif hazırlanması,

• Bir İşgücü Anketi (LFS) için bir öneri hazırlanması,

• CARICOM bölgesi için örnek bir İşgücü Piyasası Analizi raporu hazırlanması.