Karadağ Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Geliştirilmesi

Blog Image

Karadağ Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Geliştirilmesi

Faydalanıcı: Karadağ İstatistik Ofisi

Ana yüklenici: AAM Consulting

Projenin amacı, Karadağ İstatistik Ofisi’ni (MONSTAT) güçlendirmek amacıyla Karadağ İstatistik Ofisi’ne (MONSTAT) teknik destek sağlamaktır. Bu proje kapsamında; istatistiksel analiz yazılımları kullanılarak anket verisi kalite analizi yapmak için temel adımlar tanımlanmış, potansiyel hatalı, eksik, geçersiz ve tutarsız verileri belirtmek için kullanılabilen uygun düzenleme prosedürleri üzerinde çalışılmış, veri toplamak için uygulanabilir düzenlemeye has yöntemleri (otomatik, manuel veya ikisinin kombinasyonu) tanımlamada yardımcı olunmuş, ham veriyi düzenlemek ve ham veriye uygulanabilir belirli düzenleme prosedürlerini belirlemek için uygun metodun değerlendirmesi çalışmaları yürütülmüştür