Engelli Çocukların Durum Analizi Çalışması

Blog Image

Engelli Çocukların Durum Analizi Çalışması

Faydalanıcı: UNICEF

Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Tandans Veri Bilim Danışmanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen bir UNICEF projesidir. 0-18 yaş arasındaki fiziksel, zihinsel, görme, işitsel, çoklu engelli ve kronik hastalığa sahip çocukların karşılaştıkları problemler, engeller ve nedenlerinin araştırılarak çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Van ve Şanlıurfa illerinde çocuklar ve ebeveynleri ile odak grup toplantıları ve ilgili kurum (belediyeler, okullar, STKlar vb) temsilcileri ve meslek elemanlarıyla analiz çalışmasına baz olacak derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Çalışmada elde edilen bulgular, Türkiye’de çocuk haklarının uygulanmasına katkı sağlayacak politika ve program önerileri sunmak için kullanılacaktır.